Athletic Shorts

PRIV
Everyday Bike Short in Beige
$CAD56.00
$CAD19.99
Everyday Bike Short in Beige
On Sale
PRIV
Everyday Bike Short in Grey
$CAD56.00
$CAD19.99
Everyday Bike Short in Grey
On Sale
PRIV
Everyday Bike Short in Black
$CAD56.00
$CAD19.99
Everyday Bike Short in Black
On Sale
PRIV
Classic Sweat Short in Black
$CAD68.00
$CAD24.99
Classic Sweat Short in Black
On Sale
PRIV
Classic Sweat Short in Wisteria
$CAD68.00
$CAD24.99
Classic Sweat Short in Wisteria
On Sale
PRIV
Classic Sweat Short in Grey
$CAD68.00
$CAD24.99
Classic Sweat Short in Grey
On Sale
On Sale
On Sale
On Sale
BASICSbyPRIV
Ultimate Bike Short in Black
$CAD52.00
$CAD29.99
Ultimate Bike Short in Black
On Sale